Radnja ove predstave je smeštana u Italiji, početkom 60-ih godina. Muž i žena, jako uspešni u svemu što rade, upadaju u bračnu kolotečinu. Potreba da se
iz nje izađe po svaku cenu, dovodi do par njihovih odluka, koje će im promeniti živote.