MISIJA I VIZIJA

MISIJA I VIZIJA

Misija

Srpski kulturni forum je nastao kao nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija i kao takva deluje od 2006. godine sa ciljem očuvanja, unapređenja i razvoja kulture. Kroz svoje aktivnosti SKForum sarađuje sa srodnim austrijskim organizacijama i institucijama, održava kontakte sa lokalnim vlastima, ali i sa srodnim organizacijama iz matice sa ciljem promovisanja kulturnih vrednosti. Osim toga, ova organizacija neguje prijateljske odnose između Austrije i Srbije zalažući se pri tome za uspostavljanje boljih veza.

Aktivnosti su usklađene sa aktuelnom austrijskom integracionom politikom i ciljem da se osigura odgovarajuća uloga i položaj srpske populacije u Austriji.

SKForum je otvoren za sve one koji žele da promovišu građanske, kulturne i demokratske vrednosti, kao i integraciju u evropske tokove. Naša želja je da kroz bogate kulturne sadržaje nastavimo da negujemo sve ono što srpski narod čini prepoznatljivim i posebnim na ovom području. U svojoj delatnosti trudimo se da povećamo broj i kvalitet kulturnih dešavanja uz istovremeno podizanje svesti o važnosti kulture u izgradnji zdrave društvene zajednice. Takođe, nastojimo da promovišemo sponu između srpske i austrijske umetnosti kako bi približili ove dve kulture i dali svoj doprinos kulturnoj baštini obe zemlje.

SKForum okuplja srpske umetnike i intelektualce koji žive, rade i studiraju u Beču. Pored pružanja mogućnosti realizacije individualnih i grupnih projekata, takođe se bavi i organizacijom tematskih večeri iz oblasti književnosti, pozorišta i muzike.

Vizija

Vizija SKForum-a je da na jedan osobeni i profesionalni način afirmiše tradicionalnu i savremenu umetnost i kulturu srpskog naroda. Želja nam je da promenimo svest o kulturi ne samo lokalnim vlastima, zaposlenima u ustanovama kulture, već i publici koja će višim zahtevima inicirati veći angažman svih onih koji se profesionalno bave kulturom.

Kultura, kao univerzalni jezik i specifični kod umetničkog stvaralaštva koji se razume na svim meridijanima, predstavlja najvažniji i najefikasniji most kojim se uspostavlja saradnja između država. Kultura jednog naroda je njegov suštinski činilac i njegov „alter ego“. Pored toga, stava smo da je kultura čak i više od toga. Ona je DNK jedne zemlje i nacije. Ona obuhvata i našu prošlost, i našu sadašnjost, i našu istoriju, i sve ono po čemu se prepoznajemo i od drugih raspoznajemo. Stoga, ulaganja u kulturu predstavljaju ulaganja u bit, postojanje i opstajanje jednog naroda.

Ciljevi

  • Multikulturalna saradnja sa ustanovama i organizacijama kulture, nauke i umetnosti u Republici Srbiji i Austriji.

  • Unapređivanje međunarodne saradnje.

  • Promovisanje tradicionalne i savremene umetnosti mladih talenata.

  • Promovisanje jednakosti između državnih, privatnih i građanskih inicijativa u oblasti kulture i umetnosti.

  • Normativne delatnosti u oblasti kulture i umetnosti i usklađivanje sa evropskim standardima.

  • Tržišna orijentacija radi poboljšanja uslova za rad i delatnost kulturnih subjekata.

  • Razvijanje i realizacija projekata afirmisanih i neafirmisanih intelektualaca u oblasti umetničkog stvaralaštva.