Beograd

Beograd

Beograd je glavni i najveći grad Republike Srbije. Jedan je od starijih gradova u Evropi. Prva naselja na teritoriji Beograda datiraju iz praistorijske Vinče, 4.800. godina pre nove ere. Sam Beograd su osnovali Kelti u 3. veku pre n. e, pre nego što je...

Beč

Beč

Beč (nem. Wien, bečki dijalekt Wean, mađ. Bécs, arhaično Vijena od engl. Vienna) je glavni grad i ujedno jedna od saveznih država Austrije. Sa oko 1.730.000 stanovnika (2,4 miliona na širem području grada) Beč je 10. najveći grad Evropske unije, daleko najveći grad Austrije i njeno političko, ekonomsko i kulturno središte…