ČLANOVI FORUMA!

Dipl.man. Dragan Mišković
Dipl.man. Dragan Mišković

Predsednik

Milena Kovačević Cvetković, M.A.
Milena Kovačević Cvetković, M.A.

Potpredsednik i Koordinator za muziku

Ivana Dordević
Ivana Dordević

Blagajnik

Dražen Tešanović
Dražen Tešanović

Sekretar

Ana Abazović, BA
Ana Abazović, BA

PR / Kommunikation

Anton Patajac
Anton Patajac

Prezenter i PR Asistent

Neda Dimitrievski
Neda Dimitrievski

Član

Tijana Bezbradica
Tijana Bezbradica

Član

Mag. Izabela Kulhanek
Mag. Izabela Kulhanek

Član

Dušan Đorđević
Dušan Đorđević

Tehnička Podrška

Mirko Đukić

Počasni član

Matija Bilješković

Počasni član

Zlatko Đurić

Počasni član

Jovana Misaljević

Počasni član

Dušan Vasić

Počasni član

Milica Partalo

Počasni član

Saša Kokanović

Počasni član

Denis Kurdali

Počasni član

Dipl.arch. Rade Mrlješ

Počasni član

Nela Bukorović

Počasni član

Kasijana Milošević

Počasni član

Božidar Stojković

Počasni član

Stanimir Doranović

Počasni član

d.i.a. Dragana Petrović

Počasni član

Miljana Miletić

Počasni član

Đorđe Mitić

Počasni član