Nušić se služi komedijom situacije i zabune u stvaranju odnosa između lopova i ukućana koji mu sve više vjeruju i nasjedaju na njegova lukavstva, ostvarujući time svoju prepoznatljivu dimenziju društvene kritike. Ova predstava će dati odgovor na ova, kao i na mnoga druga pitanja