POGLED U NAŠ SVET

POGLED U NAŠ SVET

„Kultura je zbir svih vidova umetnosti, ljubavi i misli koji, već vekovima, omogućavaju čoveku da se oseća slobodnijim“, rekao je nekada davno istaknuti francuski pisac, političar i intelektualac  Andre Malro.

Kultura predstavlja nevidljivu vezu koja spaja ljude, a oslikava se u ponašanju, sistemima verovanja, principima i načelima po kojima živimo. Kroz prizmu našeg odnosa prema kulturi može se zaključiti gde smo, ko smo i kakvi smo. Upravo u tom segmentu sagledava se zrelost i identitet jedne zajednice i naroda.

Drugim rečima, kulturne vrednosti utiču na naš stav prema životu, dok naše moralne vrednosti služe kao osnovni principi koji oblikuju naše razmišljanje i time predstavljaju našu kulturu.

Kič, kao antipod kulture, vešto je upakovan i ne prepoznaje se lako. Ne iz razloga što ga ima premalo, već jer je sveprisutan. Tako se duboko uvukao u sve pore masovne kulture i rasprostranjenog načina života da je stekao sofisticirane maske. Sa druge strane, oni ekstremniji i očigledniji vidovi kiča, koje mnogi iz neznanja nazivaju šundom, dovode do toga da se blaži i prikriveni oblici tolerišu i mešaju sa „kvalitetnim“ sadržajima.

SKForum je, svojevremeno, nastao sa ciljem da promoviše prave kulturne vrednosti, ali i da se odupre nadolazećem talasu neukusa. Danas, delovanje SKForum-a se zasniva upravo na postulatima uspostavljanja jasnih granica između estrade i kulture. Osluškujemo predloge i zanimljive kreativne ideje, ali ne podilazimo neukusu i populizmu zarad omasovljenja kulturnih dešavanja. Naš cilj je dugoročan i trajan, a na putu ka njemu kulturu držimo na davno postavljenim i jasno definisanim smernicama.

Priroda je stvorila bića, a umetnost i kultura ljude“ – J. F. Šiler