Deutsch

 

aussrb

Neraskidive veze Srbija - Austrija Srbija

Srbija

aussrb

SRBIJA

Društvo
Srbija se oduvek nalazila između Istoka i Zapada, i to ne samo geografski, već i politički i kulturološki. Najpre se našla između Vizantijskog i Rimskog carstva, a potom između Otomanske imperije i zapadnog hrišćanstva. Taj vekovni život na putevima osvajačkih vojski iz oba smera, izazivao je stalne seobe i mešanje stanovništva. Rezultat je multietničko, multikulturalno i multikonfesionalno društvo u Srbiji.
Čak i u vreme komunizma, stanovnici ovih krajeva bili su nešto između Varšavskog i NATO pakta. Za razliku od drugih postkomunističkih zemalja u regionu, ovdašnje stanovništvo ima svestranije obrazovanje, savremeniji pristup životu, bolje poznavanje stranih jezika i spremnije je za prihvatanje novih tehnologija i modela ponašanja.

 

 

Srbija :: Promotivni video

Stanovništvo
NACIONALNI SASTAV
Etnički sastav stanovništva Republike Srbije je raznovrstan, tako da pored većinskog stanovništva koje čine Srbi, živi još oko 40 nacionalnosti. Svi građani imaju ista prava i dužnosti i uživaju punu nacionalnu ravnopravnost.
Na osnovu poslednjeg popisa iz 2002. Republika Srbija ima 7.498.001 stanovnika (bez podataka sa Kosova i Metohije). Srbi čine 82,86% stanovništva, Mađari 3,91%, Bošnjaci 1,81%, Romi 1,44%, Jugosloveni 1,08%, Hrvati 0,94%, Crnogorci 0,92%, Albanci 0,82%, Slovaci 0,79%, Vlasi 0,53%, Rumuni 0,46%, Makedonci 0,34%, Bugari i Bunjevci po 0,27%, Muslimani 0,26%, Rusini 0,21%, Slovenci i Ukrajinci po 0,07%, Goranci 0,06%, Nemci 0,05% i Rusi i Česi po 0,03%.

VEROISPOVEST
Stanovništvo u Srbiji je najvećim delom pravoslavne veroispovesti. Srpska pravoslavna crkva, autokefalna od 1219. godine, imala je važnu ulogu u razvoju i očuvanju srpskog nacionalnog identiteta. Najveći broj vernika u Srbiji je pravoslavne vere (84,98%), slede rimokatolici (5,48%), muslimani (3,2%) i protestanti (1,08%), a prisutne su i druge religije.

Tradicionalne crkve i verske zajednice koje u Srbiji imaju viševekovni istorijski kontinuitet i čiji je pravni subjektivitet stečen na osnovu posebnih zakona su:

  • Srpska pravoslavna crkva

  • Rimokatolička crkva

  • Slovačka evangelička crkva

  • Reformatska hrišćanska crkva

  • Evangelistička hrišćanska crkva

  • Islamska verska zajednica

  • Jevrejska verska zajednica

NACIONALNE MANjINE

Ustavom Republike Srbije nacionalnim manjinama su zagarantovana prava po najvišim međunarodnim standardima. Kolektivna prava nacionalnih manjina omogućavaju im da odlučuju o pitanjima vezanim za svoju kulturu, obrazovanje, informisanje i upotrebu jezika i pisma, kroz svoje izabrane nacionalne savete, koje su konstituisali pripadnici 10 nacionalnih manjina: Bunjevci, Bugari, Bošnjaci, Mađari, Romi, Rumuni, Rusini, Slovaci, Ukrajinci i Hrvati.

U Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, gde živi najviše pripadnika albanske nacionalne manjine, poslednji popis stanovništva u kome su i oni učestvovali obavljen je 1981. godine, tako da trenutno nije poznat pouzdan broj stanovnika.

Jezik i pismo

U Republici Srbiji u službenoj upotrebi su srpski jezik i ćirilično pismo. Međutim, na javnim natpisima i u medijima veoma se koristi i latinično pismo, a oba pisma se uče u školama.

Srpski jezik pripada grupi južnoslovenskih jezika. Srpska ćirilica ima 30 slova – za svaki glas po jedno slovo, što je čini jedinstvenom u odnosu na druga pisma.
Nacionalne manjine imaju ustavno i zakonsko pravo da svoj jezik i pismo koriste u službenoj upotrebi u područjima u kojima žive. Na područjima AP Vojvodina i AP Kosovo i Metohija službeno se koriste i jezici nacionalnih manjina: mađarski, slovački, hrvatski, rumunski, rusinski i albanski.

Valuta
Zvanična valuta u Republici Srbiji je dinar (RSD). U opticaju su:

  • Kovani novac: 1, 2, 5, 10 i 20 dinara

  • Novčanice: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 i 5000 dinara

Novčanice i kovani novac koji imaju oznake Narodne banke Jugoslavije (a izgledaju isto ili slično kao važeći novac Narodne banke Srbije) povučene su iz opticaja i nisu više zakonsko sredstvo plaćanja. Mogu da se zamene do 31. decembra 2012. u svim filijalama Narodne banke Srbije, u punom iznosu, bez ikakve naknade.

Zamena stranih valuta moguća je u svim bankama i poštama, kao i brojnim ovlašćenim menjačnicama.

Politički sistem
Republika Srbija je država srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive, zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi, načelima građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima i vrednostima.
Politički sistem Republike Srbije zasnovan je na višestranačkoj parlamentarnoj demokratiji. Srbija ima Narodnu skupštinu, predsednika Republike i Vladu. Narodna skupština je najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji i čini 250 narodnih poslanika izabranih na neposrednim izborima. Predsednik Republike izražava državno jedinstvo Republike Srbije i predstavlja je u zemlji i inostranstvu. Bira se na neposrednim izborima, na pet godina. Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji
Lokalna vlast
je organizovana na principu lokalne samouprave kroz opštinske ili gradske skupštine, većaPored više desetina političkih stranaka, postoji i više stotina nevladinih organizacija i veliki broj sindikata.


Posetioci sajta

Imamo 86 gostiju na mreži
Turisticka-organizacija-Srb