Predstava „AVETI"

Predstava „AVETI"

Predstava „Aveti“, po istoimenoj drami Hanrika Ibzena, je komad o instituciji braka, o palanci i o poziciji žena u građanskom društvu, žene koja je i dalje potlačena…